HELLO! Jewelry 2016

฿150.00

HELLO! Jewelry 2016

อัญมณี ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองคืเจ้าอาทิตย์ทิพอาภา ถึง ดร. จรัลธาดา กรรณสูต

Out of stock

Categories: ,
Description

Description

HELLO! Jewelry 2016

เทียร่าลายม้วนแห่งสองขัตติยนารีเจ้าหญิงมาซาโกะ และเจ้าหญิงไดอาน่า

ม.ล. ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี ภูมิใจกับเครื่องประดับที่คุณพ่อออกแบบ