HELLO! Vol. 12 No.18

HELLO! Vol.12 No.18

สัมผัสความอบอุ่นของครอบครัวในช่วงวันหยุดที่บ้านเขาใหญ่ ธีเดช – บุษกร- คุนนธรรม – ธิปไตย วงศ์พัวพันธ์ ‘การใช้ชีวิตคู่ต้องไม่คาดหวัง ต้องยอมรับที่เขาเป็นเขา เราเป็นเรา’

 

Category: