HELLO! Vol. 12 No.25

HELLO! Vol.12 No.25

เปิดอาณาจักรใหม่ของราชานักแดนซ์ เจตริน – เก็จมณี และลูกชายขวัญใจสาวๆ จินเจษฎ์ – จักรภัทร – จักร วรรณนะสิน ‘ถ้ายูจะเป็นแบบพ่อ ยูต้องเจ๋งกว่าพ่อ’

Category: